Flexibel consolideren zonder Excel spreadsheets

Consolidatie is de laatste stap om de cijfers tot een geheel te maken. De positie aan het einde van de cyclus brengt met zich mee dat men rekening moet houden met alle vertragingen tijdens dit proces. Wij zien vaak dat de meeste organisaties ieder kwartaal een totaaloverzicht wensen te hebben en dat de geconsolideerde weergave gewenst is. Zeker met meerdere entiteiten heeft het iedere periode weer behoorlijk wat voeten in de aarde om tot samengestelde stuurinformatie te komen. Excel biedt al sinds jaar en dag een oplossing. Flexibel, maar foutgevoelig en tijdrovend. Zeker wanneer we bijvoorbeeld met meerdere valuta en inter-company eliminering werken. Gelukkig zijn er oplossingen.
Lees verder

Werk niet met de cijfers van gisteren

Meer dan eens leeft er binnen bedrijven het gevoel dat men korter op de bal wenst te zitten, maar dat de tijd en werkdruk dit niet toelaten. We zijn simpelweg te traag met ons proces om de veranderende omgeving goed in kaart te brengen. Het sturen door terug te kijken gaat vaak prima, maar het regelmatig vooruit kijken en het aanhouden van een agile strategie is lastig. Juist daarom zijn er mogelijkheden die kunnen ondersteunen bij het voorzien in de juiste stuurinformatie. Steeds vaker zien we dat bedrijven dergelijke stappen zetten en daarmee groeit voor iedereen de noodzaak om in hetzelfde tempo mee te gaan.
Lees verder

Forecasten op projectniveau

Met een forecast probeer je een realistisch, zo objectief mogelijk, beeld te schetsen van de performance voor een bepaalde periode. Deze ingeschatte performance kan naar wens zijn, maar wanneer dit niet het geval is moet er bijgestuurd worden. Dit dienen we zo accuraat mogelijk met de meest actuele informatie te doen. Een hogere frequentie van forecasting of in meer detail forecasten kan hierbij helpen. Ontdek hoe je dit eenvoudiger maakt in dit blog.
Lees verder

Klik binnen enkele seconden een scenario bij elkaar

Binnen de finance zijn we dagelijks bezig met de vragen vanuit de business. Het doorrekenen van verschillende omgevingswijzigingen of investeringsbeslissingen kan echter nogal wat voeten in de aarde hebben. Het is een proces van relevante data verzamelen, verwerken tot een vooruitzicht, de data aanpassen, en dan weer verwerken in een rapport of antwoord. Dit is een tijdrovend proces terwijl deze vooruitzichten essentiële pijlers zijn voor het handhaven van de strategie. Om een strategie zo goed mogelijk uit te voeren is vooruit kijken een vereiste; iets wat verweven zou moeten zijn met de dagelijkse werkzaamheden moet toch makkelijker kunnen?
Lees verder

Sturen op Business Drivers

Nagenoeg iedere organisatie heeft zijn financiële kerngegevens beschikbaar, op zijn minst jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening. Deze cijfers geven uiteraard een goede indicatie van de resultaten van de laatste jaren. Wanneer gekeken wordt naar de verwachtingen zijn de businessdrivers minstens zo waardevol. Het is daarom verstandig om deze gegevens ook toe te voegen aan de financiële rapportage. Veel werk? Met de juiste oplossing gaat dit zonder moeite.
Lees verder