Werk niet met de cijfers van gisteren

actual,forecast,cashflow,corporate planner, prognose,planning-control.nl

Dit blog is geen schreeuw voor real-time data in de finance en we hoeven vanaf vandaag echt de cijfers en grafieken voor ons niet om de seconde te zien bewegen. Binnen de finance zijn we ten slotte geen daytraders of van de verkeers informatie dienst. Maar om met data te werken die we ergens vorige week of aan het begin van het kwartaal ontsloten hebben, dat is het andere uiterste, dit terwijl het zoveel makkelijker en actueler kan.

Traag in een veranderende omgeving

Meer dan eens leeft er binnen bedrijven het gevoel dat men korter op de bal wenst te zitten, maar dat de tijd en werkdruk dit niet toelaten. We zijn simpelweg te traag met ons proces om de veranderende omgeving goed in kaart te brengen. Het sturen door terug te kijken gaat vaak prima, maar het regelmatig vooruit kijken en het aanhouden van een agile strategie is lastig. Juist daarom zijn er mogelijkheden die kunnen ondersteunen bij het voorzien in de juiste stuurinformatie. Steeds vaker zien we dat bedrijven dergelijke stappen zetten en daarmee groeit voor iedereen de noodzaak om in hetzelfde tempo mee te gaan.

Updaten van stuurinformatie

Het realiseren van stuurinformatie heeft een doorlooptijd. Vaak is deze kort genoeg zodat de vraag nog relevant is; we worden daarmee waarschijnlijk niet ingehaald door de tijd. Maar of dit daadwerkelijk zo is, is lastig te achterhalen. Het eens per kwartaal of maand updaten van deze stuurinformatie is in sommige bedrijfstakken te weinig. Wat we aan andere kant opmerken is dat, gezien de algemene werkdruk, het lastig is deze frequentie te verhogen. Toch laten we daarom vele kansen liggen en doen we concessies aan de kwaliteit van onze beslissingen. Daarnaast kan het zijn dat er discussies ontstaan tussen collega’s over hetzelfde onderwerp op basis van verschillende data. Het gebeurt namelijk vaker dat een collega wel over de meest recente gegevens beschikt en de andere niet. Deze vervelende misverstanden komen de beslissingskwaliteit niet ten goede.

Updates vanuit de business

Veelal wordt er informatie geregistreerd in de operationele systemen en is de data, indien ontsloten, up-to-date beschikbaar voor de rest van de organisatie. Dit ontsluiten kan op frequente basis en automatisch. Zo komen de updates direct vanuit de business beschikbaar voor analyse. Deze analyse is waardevol en kan door finance worden voorzien van extra kwalitatieve inzichten om terug te geven aan de business. Finance is diegene met de helicopterview en kan de business ondersteunen in hun beslissingen.

Actueler en nauwkeuriger sturen?actual,forecast,cashflow,corporate planner, prognose,planning-control.nl,scenario analyse,what if analysis,cashflow,corporate planner,financiele software,finance,planning-control

Corporate Performance Management voorziet u van stuurinformatie via automatische koppelingen met de data uit de business. Zorg dat finance de business nog beter kan voorzien van actuele inzichten met de meest recente data.