Klik binnen enkele seconden een scenario bij elkaar

scenario analyse,what if analysis,cashflow,corporate planner,financiele software,finance,planning-control

Binnen de finance zijn we dagelijks bezig met de vragen vanuit de business. Het doorrekenen van verschillende omgevingswijzigingen of investeringsbeslissingen kan echter nogal wat voeten in de aarde hebben. Het is een proces van relevante data verzamelen, verwerken tot een vooruitzicht, de data aanpassen, en dan weer verwerken in een rapport of antwoord. Dit is een tijdrovend proces terwijl deze vooruitzichten essentiële pijlers zijn voor het handhaven van de strategie. Om een strategie zo goed mogelijk uit te voeren is vooruit kijken een vereiste; iets wat verweven zou moeten zijn met de dagelijkse werkzaamheden moet toch makkelijker kunnen?

Best-worst Case

In het vooruitkijken naar de komende strategische periode proberen organisaties een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken. Echter, in 99 of meer % van de gevallen, zal die inschatting afwijken. Om hier zo goed mogelijk op voor te bereiden is het handig om een best-worst case scenario aan te houden. Na de start kan de werkelijkheid afbuigen naar een van beide scenario’s waarvan de gevolgen op dat moment direct inzichtelijk zijn. Dit inzicht kan de nieuwe basis vormen voor de te nemen beslissingen, afwegingen om te bezuinigen of extra te investeren.

Ad-Hoc scenario’s

De best-worst case scenario’s kunnen vrij strikt bepaald worden. En het is in principe doorrekenen van dezelfde cijfers met een kleine afwijking, negatief dan wel positief. Met Ad-hoc analyses is het mogelijk nog concreter scenario’s uit te werken. Voorbeelden zijn CAO-verhogingen, wijzigingen in de brandstof- of grondstofprijzen.
In veel organisaties leeft de gedachte dat Sales sneller wenst te gaan dan de organisatie kan gaan. Bij een nieuwe opportunity waarvoor eigenlijk geen resources zijn wordt een directe opschaling verlangd. Op de korte termijn is dit misschien een goede beslissing, maar wat gebeurt er op de lange termijn?
Stel je hebt een behoorlijke werkvoorraad aan projecten, maar niet voldoende projectleiders. Opschalen kan handig zijn, de organisatie kan zowel inlenen of aannemen , maar wat is hierbij de juiste afweging? Het vergaren van de hiervoor benodigde informatie kan nogal een proces zijn. Veel controllers zijn toch al snel een dagdeel bezig met het maken van de juiste analyse, dat terwijl de week vaak al vol zit met taken die standaard gedaan moeten worden. Makkelijk als dit binnen enkele minuten uit te werken is.

Marges

Een ander voorbeeld wat vaak tot discussie leidt en veel werk met zich meeneemt zijn de marges die behaald moeten worden. Doen we een project wel of niet? Wat zijn de drivers van de marges en wat als we het project doen? Wat zal dan onze marge zijn? Een belangrijk vraagstuk keer op keer terugkomt bij elke nieuwe aanbesteding. Snel en adequaat inspelen is zeer wenselijk in deze situaties. Het overhaast opstellen van overzichten en het doen van analyses is niet alleen tijdrovend maar door de urgentie die erbij komt kijken is extra gevoelig voor fouten.

Wat is het alternatief?

Met Corporate Performance Management(CPM) software kunnen we een hoop van de hierboven beschreven issues voorkomen of beperken. Door de software in te richten met logica vanuit de business kunnen we sturen op de belangrijkste drivers en voor verschillende periodes vooruitkijken. Het maken van een scenario kan dan binnen enkele klikken of door een aantal parameters in te vullen. Doordat alle informatie direct voor handen is, hoeft er geen data meer opgehaald en aangepast te worden. Daarnaast is het met enkele muisklikken mogelijk om de parameters of variabelen aan te passen, denk daarbij aan grondstof of personeelskosten. De aanpassingen kunnen dan per project/projectsoort of voor alle projecten worden aangepast. De time-to-market zal enorm verkorten door deze efficiëntie. Ook de kwaliteit zal omhoog gaan door de consistentie die wordt bereikt met automatisering.

 

Wil je meer weten over Corporate Planner?
Schrijf je dan in voor ons webinar op 9 februari! Kun je er niet bij zijn? Als je je inschrijft sturen wordt de opname toegestuurd via de mail.