Flexibel consolideren zonder Excel spreadsheets

actual,forecast,cashflow,corporate planner, prognose,planning-control.nl,scenario analyse,what if analysis,cashflow,corporate planner,financiele software,finance,planning-control.nl

Het samenvoegen van de cijfers van meerdere deelnemingen is iedere rapportage periode een terugkerend en repeterend proces. De cijfers, welke vaak staan in verschillende systemen, moeten worden geconsolideerd tot een geheel. Excel biedt al sinds jaar en dag een oplossing. Flexibel, maar foutgevoelig en tijdrovend. Zeker wanneer we bijvoorbeeld met meerdere valuta en inter-company eliminering werken. Gelukkig zijn er oplossingen.

De laatste stapconsolidatie, excel,finance,financiele consolidatie,consolideren,corporate performance management

Consolidatie is de laatste stap om de cijfers tot een geheel te maken. De positie aan het einde van de cyclus brengt met zich mee dat men rekening moet houden met alle vertragingen tijdens dit proces. Wij zien vaak dat de meeste organisaties ieder kwartaal een totaaloverzicht wensen te hebben en dat de geconsolideerde weergave gewenst is. Zeker met meerdere entiteiten heeft het iedere periode weer behoorlijk wat voeten in de aarde om tot samengestelde stuurinformatie te komen.

Wanneer?

Het hebben van meerdere entiteiten is vaak gaandeweg gegroeid, onder andere door overnames, risicospreiding of autonome groei. Meer dan eens zien we dat er nog niet is overgestapt op een gezamenlijk systeem. Dit leidt tot niet eenduidig gestructureerde brondata voor de consolidatie. Alleen al iedere periode het bewerken en omzetten naar de juiste eenduidige structuur is dan al een hele klus. Wat consolidatie betreft is een geautomatiseerde oplossing al wenselijk vanaf 2 entiteiten. Het gemak van het voor handen hebben van de cijfers zonder handmatige iteraties is dan erg makkelijk.

Eliminatie en doorberekening

Corporate Performance Management-software(CPM) biedt de oplossing om automatisch te consolideren. De automatische en gestructureerde realisatie van de geconsolideerde cijfers heeft ook voordelen voor overige handelingen die komen kijken bij consolideren. consolidatie, excel,finance,financiele consolidatie,consolideren,corporate performance managementHet elimineren van inter-company resultaten gebeurt door middel van enkele muisklikken. Eventueel kun je ook de uitgestelde belastingen doorrekenen en is het mogelijk de cijfers direct te voorzien van aantekeningen. Daarnaast is er een optie om decentraal te werken met meerdere collega’s tegelijk. Dit alles kan worden voorzien van een audit trail.

 

Inzicht en uitzicht

Er zijn meerdere mogelijkheden die CPM-software biedt op het gebied van consolidatie. Alle gegevens worden geconsolideerd, dus niet alleen de werkelijke cijfers, maar ook de budgetten, forecasts en zelfs de scenario’s.actual,forecast,cashflow,corporate planner, prognose,planning-control.nl,scenario analyse,what if analysis,cashflow,corporate planner,financiele software,finance,planning-control Ideaal als je niet alleen inzicht wenst in de stand van zaken van de afgelopen periode, maar ook voor de komende periode(s). Een geconsolideerde weergave geeft daadwerkelijk een totaaloverzicht voor de gehele organisatie en niet alleen op bijvoorbeeld entiteit niveau. Zo weet je te allen tijde wat de verwachte cijfers en ratio’s zijn na een aantal periodes. Dit stelt je in staat om ook op ieder niveau (bij) te sturen.

Meer weten? Neem contact met ons op!